Книга за ТРЗ служителя 2019

Книга за ТРЗ служителя 2019 - един от най-новите бестселъри на РС издателство и бизнес консултации.

Идеята за книгата се роди от честите запитвания в нашата редакция по различни теми от ТРЗ обастта. Събрахме най-често задаваните въпроси и им отговорихме в настоящето издание.

Актуална, практически насочена, Книга за ТРЗ служителя е съобразена с темите, които Ви вълнуват и в нея са  включени отговори на реални казуси от практиката на Вашите колеги и анализи от нашите ТРЗ експерти. 

Ето и съвсем малка част от съдържанието:
✓ Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
✓ Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
✓ Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
✓ Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
✓ Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма
✓ Документи за международен шофьор при пътуване в ЕС
✓ Договор за заместване при бременност на заместващия и връщане на титуляра. 
✓ Прекратяване на трудов договор с пенсионер в болничен
✓ Отдаване под наем на шофьори на холандско дружество
✓ Анулиране на предизвестие за прекратяване на договор преди изтичане на срока му
✓ Сключване на граждански договор с държавен служител по майчинство

Но това не е всичко! В книгата още ще намерите и експертни разработки:
✓ Трудови и осигурителни права в случаите, приравнени на общо заболяване
✓ Закупуване на недостигащ осигурителен стаж
✓ За някои практически проблеми, свързани с упражняването на трудови и осигурителни права при бременност и раждане.

И още много в Книга за ТРЗ служителя 2019 - тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации