Счетоводните и ТРЗ проблеми и уникалните инструменти за тяхното решаване

Наред с всички звена, отдели, екипи в юридическите лица, независимо от техния размер, винаги се обособяват две дейности, които са ключови за правилната работа на всяка организация. Без значение дали става дума за предприятия със стопанска или нестопанска цел, малки, средни или големи, тези две дейности са ясно регламентирани и тяхната работа започва да тече от момента на създаване на предприятието.

Става дума за счетоводството и ТРЗ.

Независимо колко широка е дейността на фирмата Ви, тя плаща данъци, изготвя фактури и документи, осчетоводява, изготвя финансови отчети.

Дори и във фирмата Ви да има само един служител, ТРЗ влиза в действие при определяне на заплати, начисляване и плащане на осигуровки, подготвяне на трудови договори и други документи.

Практически няма фирма, която може да съществува и оперира без тези две дейности. Следователно не може да бъде изненада, че именно в тях възникват най-сериозните и специфични казуси в цялата дейност на организациите.

Защо се случва това?

 • Защото сме в условия на непрекъснати законодателни промени.
 • Защото всяка законодателна промяна трябва да е ясна, разбираема и приложима за счетоводителите и ТРЗ-служителите.
 • Защото нормативната уредба е изключително богата, което налага добро познаване и тясна работа с различни документи: закони, стандарти, наредби, правилници, разпоредби и т.н.
 • Защото всяко отклонение от правилното процедиране може да доведе до солидни глоби, което изисква пълна увереност при взимането на всяко едно решение.
 • Защото дейността на всяко предприятие е различна и уникална, случаите варират, ръководители, мениджъри и служители не си приличат.


В подобни условия колкото и практическа литература да прочете един счетоводител или ТРЗ служител, колкото и добре да познава нормативната уредба и колкото да е свикнал с изискванията на ръководството си, той може да срещне сериозни затруднения в работата си. Затруднения, които не се решават със справки, помощ от колеги или търсене на информация в Интернет. Защото нито една от тези възможности не дава конкретно решение по конкретния казус. Приложимо, законосъобразно и в интерес на организацията.

Следователно на счетоводителите и ТРЗ служителите им е необходим нов тип инструменти, които да им предоставят точните отговори на техните въпроси, когато други средства не биха им го предложили. Добрата новина е, че подобни инструменти съществуват.

Наричат се Портал Счетоводство и Портал ТРЗ Нормативи.

Какво Ви дават те:

 • Експертните решения на Вашитеконкретни въпроси - по имейл и по телефон;
 • Експертните решения на въпроси, зададени от Вашите колеги;
 • Анализи, предоставени от експерти с дългогодишен опит в двете области (като например проф. д-р Стоян Дурин, Христо Досев, Елена Илиева, Наталия Василева);
 • Закони, наредби, правилници, обнародвания и т.н.;
 • Актуални новини;
 • Модели на документи, които използвате в практиката си;
 • Данъчно-осигурителен календар, за да следите всички дати, касаещи работата Ви.


И тъй като Ви трябва само компютър, смарт телефон или таблет и Интернет връзка, за да отворите порталите, можете да ги използвате където и да се намирате. Включително и за онзи спешен въпрос, който изниква в края на работния ден. Зададен в порталите, той ще получи своя отговор до 24 часа.

Портал ТРЗ Нормативи и Портал Счетоводство са един комплект от уникални услуги, насочени към онези две ключови сфери, без които практически не може да работи нито една организация. И то насочени към тези сфери така, че да осигурят правилното процедиране и спестяването на тревогите и разходите от глоби, които вървят ръка за ръка с всяка отговорна сфера, позоваваща се така тясно на законодателството.

Посетете ги тук и се убедете сами:

Портал Счетоводство - www.portalschetovodstvo.bg
Портал ТРЗ Нормативи - www.portaltrznormativi.bg 

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации