Статии, анализи и решения на проф. Дурин, събрани в електронно издание на CD

Годините практика са доказали проф. д-р Стоян Дурин като едно от най-големите имена на счетоводството у нас. Затова и неговите съвети, анализи и решения могат да бъдат от полза за всеки, без значение дали се занимава с материята от години, навлиза тепърва в практиката или все още се обучава. 

Най-актуалните препоръки на проф. Дурин можете да откриете в най-новата електронна книга на CD - издание на РС Издателство и Бизнес Консултации – „Отличници в счетоводството с проф. Дурин - практически съвети“.

В практическото ръководство ще намерите анализи и решения по следните теми:

 • Сметка за осчетоводяване на сделки с бизнес партньори;
 • Счетоводни статии за машини и съоръжения, отделени от сграда, и отразяване на промените в САП и ДАП;
 • Счетоводен баланс при прилагане на националните счетоводни стандарти;
 • Отчет за приходите и разходите при прилагане на националните счетоводни стандарти;
 • Основни показатели за оценка на дейността на предприятието;
 • Публичност на годишните финансови отчети;
 • Годишни доклади на предприятието по закона за счетоводството;
 • Отчитане на придобиване на дълготрайни материални активи;
 • Отчитане на автомобилните гуми;
 • Отчитане на разходите по договорите за строителство;
 • Отчитане на временни сгради и съоръжения.


Всеки въпрос е детайлно разгледан от проф. Дурин, посочени са конкретните счетоводни сметки, които следва да бъдат направени, както и точното им записване.

Изданието идва при Вас със специален предговор на автора – искрени думи за счетоводството, вдъхновени от дългогодишната практика на проф. д-р Стоян Дурин. 

Повече за изданието вижте тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации