Защита на личните данни: актуализиран наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

Защитата на личните ни данни се превръща във все по-важен приоритет за всяка фирма, но за жалост не винаги сужителите са добре запознати с процеса.

РС издателство и бизнес консултации представя книгата "Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители". Ново, допълнено след последните промени в ЗЗЛД, издание!

В нев ви очакват текста на Общия регламент за защита на данните, както и на насокитe за длъжностните лица по защита на данните, приетите от работна група за защита на данните, задълженията, които имате по отношение защитата на личните данни и много експертни съвети как да процедирате правилно! 

\r\n


Какво съдържа книгата в подробности:
- Регламента и неговото въздействие върху счетоводителя/ ТРЗ-служителя
- Основни действия, които счетоводителите/ ТРЗ-служителите трябва да предприемат, за да се подготвят за прилагането на регламента
- Отношения между администратора и упълномощеното от него лице (оператор)
- Договор между оператора и упълномощеното лице
- Как да отговорите на искания за упражняване на права от страна на субектите на данни – решения
- Доказателства за обработката на лични данни
- Служител по защита на личните данни (ДЛЗД) в счетоводната фирма и много други! 

\r\n

Практически съвети по следните въпроси:

\r\n
- За длъжностните лица по защита на личните данни
- Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение
- Лични данни на работниците и служителите, събирани при сключването на трудов договор 
- Спазване на изискванията на GDPR в дейността на счетоводителите и счетоводните къщи

Модели документи:
- Регистър на дейностите по обработване на лични данни (ЛД) на администратор на лични данни
- Вътрешни правила за защита на личните данни
- Договор за обработка на лични данни
- Уведомление за определяне на длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)
- Декларация за конфиденциалност във връзка с регламента за защита на личните данни

+ Обзор на ЗЗЛД след последните промени в закона!
\r\n

 

\r\n

Повече за изданието и как да поръчате - тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации