2-дневна Национална счетоводна конференция се проведе в София

Цели 8 теми в рамките на 2 дни бяха разгледани на Националната счетоводна конференция, която се проведе на 17-ти и 18-ти октомври в гр. София. Десетки практикуващи счетоводители и ТРЗ служители се запознаха с актуалните законодателни промени и проедирането по тях. В конференцията се включиха експертите: Евгени Рангелов, Елена Илиева, Аспасия Петкова, доц. д-р Андрей Александров, Бойчо Момчилов и Красимира Гергева.Темите, по които се проведоха обученията, бяха:

1. "Данъци върху разходите за 2018 г. Представителни разходи, социални разходи в натура, за ползване на активи и персонал на предприятие за лични нужди. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС."
2. "Корекция на данъчен кредит"
3."Особености в СИРВ съгласно актуалното трудово и осигурително законодателство"
4."GDPR: Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение"
5."Отчитане на данъка и отсрочените активи и пасиви за 2018-та година по годишна данъчна декларация за корпоративно подоходно облагане"
6."Отговорност на трето лице съгласно чл. 19 от ДОПК"
7."Как да командироваме служителите си в чужбина (в ЕС и в трети страни) - особености и изисквания към работодателите"
8. "Проблеми при прекратяването на трудовоправни отношения по членове 190 и 325-331 от КТ"

РС Издателство и Бизнес Консутации планира да превърне събитието в ежегодно, като, разбира се, междувременно продължи да организира семинари по актуални теми от практиката на счетоводителите и ТРЗ служителите всеки месец. Ако и Вие желаете да участвате в подобни обучения, може да се свържете с Издателството всеки делничен ден от 08.30 до 17.00 ч. на тел. 0877 954 760 и 0888 933 813 и да попитате за семинарите през настоящия месец.

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации