CD Осчетоводяване на услуги и доставки в ЕС – отговорът на нуждата от практически решения в сферата на работа с контрагенти от Европейския съюз

Сред едни от най-сложните случаи в счетоводната практика се нареждат тези, свързани с вътреобщностни доставки и придобивания, изготвяне на протокол по чл. 117 от ДДС, попълването на VIES декларации.

Именно поради често възникващите проблеми в тези сфери, те са и сред най-разглежданите тематики на семинари и обучения, както и са сред „горещите” теми в онлайн източниците на информация и консултации.Основен проблем на улесняването на практикуващите в тази област се явява трудният достъп до практически решения на конкретни реални казуси, с които могат да се сблъскат всички счетоводители в ежедневната си работа.

С решаването именно на този проблем се заема и CD Осчетоводяване на услуги и доставки в ЕС, като предоставя експертни отговори по действително възникнали въпроси от работата с контрагенти в ЕС.Сред тези казуси намират място и:

  • Внос на нискостойностни стоки;Фактури при ВОД на стоки;
  • Семинар в България с участници от ЕС;
  • Документ според директива на ЕС;
  • Осчетоводяване на услуга от ЕС;
  • ДДС при износ на стоки;
  • Как се осчетоводяват командировъчни на шофьори, извършващи международен транспорт;
  • Работа на ишлеме с трета страна и ДДС;Осчетоводяване на командировка на собственик, чуждестранно лице;
  • Осчетоводяване на стоки от трета страна.

Изготвен изцяло съобразно нуждата от ясна, конкретна, подробна и съставена на достъпен език информация, CD Осчетоводяване на услуги и доставки в ЕС предлага отговор на една от най-големите нужди на счетоводителите в България – практически решения на реални практически проблеми, съобразени с актуалното действащо законодателство.

Повече информация за продукта можете да откриете на следната страница: http://schetovodstvoeu.spetsializiranainformatsia.bg/?cs=0804

 

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации