Законът за ДДС и неговите промени през 2016 – представени за Вас с тяхното експертно тълкуване

Законите се променят  всяка година. Понякога по няколко пъти в годината. Новата промяна означава ново тълкуване на възникналите казуси.

 

Всеки счетоводител или мениджър на фирма знае колко може да струва пропускът дори и на най-малкото изменение.

 

За да улесним работата на нашите клиенти, ние от РС Издателство и Бизнес Консултации представяме на Вашето внимание електронната книга на CD Законът за ДДС и неговата приложимост за 2016. В ръководството ще намерите освен текста на закона, също и десетки казуси от практиката на Вашите колеги. Всеки казус е решен спрямо действащото законодателство от доказаните експерти – Наталия Василева, Елена Илиева и Ели Марова.

 

Удобният формат на ръководството позволява актуализацията на продукта с нови разпоредби и казуси, за да сте напълно уверени в правилното процедиране. Електронната книга ще улести работата Ви, като Ви предостави решение на всеки приложен казус с цел избягване възникването на подобни проблеми.


Част от въпросите, чиито отговори Ви очакват със CD Законът за ДДС и неговата приложимост за 2016 са:

 

  Начисляване на ДДС във фактура за продажба на бракуван товарен автомобил

Стоки или услуги за представителни или развлекателни цели според ЗДДСв фактура за продажба на бракуван товарен автомобил

Търговски отстъпки или намаления, невключвани в данъчната основа на доставката

Право на данъчен кредит при придобиване на стоки и услуги за служебни и лични цели

Данъчно събитие и данъчна основа при предоставяне на услуги за лични нужди

Ползване на данъчен кредит за закупени материали при строеж

Начисляване на ДДС за ползване на юридически услуги

Формиране на облагаем оборот за регистрация по ДДС при придобиване на право на строеж срещу замяна

Формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС на заложна къща

Различия в отчитане на сделки по система VIES

Доказване, че стоки от ВОД са транспортирани до друга страна членка

Нулева ставка по ДДС, когато получателят е фирма, предоставяща медицински услуги

Право на данъчен кредит за закупуване на автомобил с цел последваща продажба

Право на приспадане на данъчен кредит за закупен зъболекарски стол

Изчисляване на коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

Право на данъчен кредит при ползване на коли с договор за наем

Деклариране при автомобил на лизинг за фирмени и лични нужди

Тълкуване на декларирането на начина на ползване на данъчен кредит

Данъчна основа на безвъзмездна услуга за ползване на автомобил за лични нужди и отразяване на непризнати разходи за лични нужди

Начисляване на ДДС за фирмени автомобили, ползвани през почивните дни

Корекция на ползван данъчен кредит за лизингов автомобил, предназначен основно за лични нужди.

 

Още много казуси, заедно с техните експертни решения, може да откриете тук:

 

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации