Наръчник за всеки ТРЗ служител – вече и за 2017 г.

Вече стана традиция РС Издателство и Бизнес Консултации да събира най-актуалните трудово правни казуси, при които счетоводителите и ТРЗ служителите най-често изпитват затруднения и несисурност и да намира най-верните отговори за своите клиенти.

Тази година не прави изключение – джобното издание Наръчник на всеки ТРЗ служител 2017 носи най-неохбодимите Ви ТРЗ решения през настоящата година.

Всеки въпрос е придружен с име на експерта, дал отговор, законова разпоредба, на която се позовава. Решенията са напълно практически насчени – така можете спокойно да ги приложите в практиката си. 

Казусите, включени в изданието, са по темите за:

»Обезщетения;
»Осигуряване;
»Пенсионоране;
»Пректаряване на трудов договор;
»Назначаване;
»Отпуск;
»Договори и други документи.

Получавате и анализи по:

»Промени в Кодекса за социално осигуряване в сила от 2017 г.
»Промени в Кодекс на труда в сила от 30.12.2016 г. И 01.01.2017 г.
»Процедура по изготвяне на удостоверение за осигурителен доход – УП 2
»Процедура по налагане на дисциплинарно наказание забележка или предупреждение за уволнение
»Процедура по прекратяване на трудов договор
»Обезщетение при трудоустрояване по чл. 217 КТ и обезщетение при трудоустрояване, изплащани по реда на Глава IV КСО

Повече за съдържанието и изданието като цяло ще намерите тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации