Лесното, обективно и конфиденциално оценяване на персонала е възможно със Софтуер за оценка на служителите

Целта на оценяването на персонала в най-общ смисъл е да определи как се справят служителите с поставените им задачи, какви проблеми срещат в изпълнението на своята работа, какви са нуждите им от допълнителни обучения и квалификация, както и какви методи за мотивация е необходимо да бъдат приложени. за да се реализира по-добър резултат от дейността.За  максимално оползотворяване на процеса на оценяване, е необходимо той да отговаря на няколко важни критерия:

 • Да бъде бърз;
 • Да бъде лесен за прилагане;
 • Да бъде възможно най-обективен;
 • Да се извърши на базата на утвърдени критерии за всяка конкретна изпълнявана длъжност;
 • Да остане конфиденциален;
 • Да позволява удобно съхраняване на информацията;
 • Да дава представа както за индивидуалното, така и за екипното представяне на оценявания.

 

С оглед процесът на оценяване да бъде именно толкова удобен и ползотворен за ръководство и мениджмънт, е създаден Софтуерът за оценка на служителите
Разработен с основната цел да бъде удобен, той дава възможност за ускоряване на оценяването, обективност на оценката, удобно съхранение на формулярите за оценка за всеки служител, отчитане на мнението на ръководство и колеги в оценяването.

Като инструмент с редица функционалности, Софтуерът за оценка на служителите:

Намалява със 75% времето за оценка на даден служител;

 

 • Елиминира работата с досиетата;
 • Позволява електронно архивиране;
 • Позволява последващо използване;
 • Елиминира рисковете от появата на грешки, влияещи върху процеса на оценка;
 • Елиминира разочарованията и чувството на враждебност от страна на служителя;
 • Чувствително нараства ефективността на процеса на оценка на професионалните постижения. 

 

Повече информация за продукта можете да получите тук!

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации