ТРЗ казуси и техните решения, съобразени с последните законодателни промени от началото на 2016 г.

За всеки, който се занимава с ТРЗ, трудово право и човешки ресурси, е от първостепенна важност да е „в крак“ както с последните промени в законодателството, така и с правилното тълкуване и прилагане на разпоредбите в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

 

За работещите в тази област РС Издателство и Бизнес Консултации предлага един нов и изключително полезен продукт – Наръчник за всеки ТРЗ служител 2016. В наръчника ще откриете десетки казуси и техните експертни решения. Всеки въпрос, включен в ръководството, е част от ежедневната работа на Ваши колеги. Отговорите са практически насочени в съответствие с последните законодателни промени в сила от 01.01.2016 г.

 

Джобният формат на наръчника позволява лесното му използване и възможността да бъде с Вас всеки път, когато имате нужда от бърза и експертна консултация по възникнал ТРЗ казус.

 

Част от разгледаните в наръчника въпроси са:

✓ Осигуряване на съдружници в предприятие

✓ Обезщетение на неспазено предизвестие при уволнение

✓ Срок за подаване на болнични в НОИ

✓ Неплатен отпуск по чл.167а от КТ - земеделски производител

✓ Получаване на добавка към пенсията

✓ Ранно пенсиониране на учители

✓ Право на пенсия за лице с 10 години стаж при I-ва категория труд

✓ Осигуряване на управител на 2 или 4 часа

✓ Преизчисляване на пенсия на работещ пенсионер и необходими документи

✓ Молба за неплатен отпуск

✓ Неупоменати в трудовите договори отпуски

✓ Прекратяване на трудов договор по чл. 67 от КТ и предизвестие

✓ Кога може да се пенсионира лице с 30 години трудов стаж

✓ Зачитане на осигурителен стаж при работа на 7 часа

✓ Прехвърляне на майчинство на бащата при работа в чужбина

✓ Обезщетение при съкращаване на лице пред пенсия

✓ Плащане за лице 10 работни дни болнични

✓ Изчисляване на здравни осигуровки за лице в болнични

✓ Изчисляване на заплата при болничен и попълване на декларация обр. 1

✓ Попълване на т. 17 от декларация обр. 1 за лице, отработило 11 дни

✓ Регламентиране на отношения с детегледатчи, наемани почасово или целодневно

✓ Осигуряване на управител СОЛ без личен труд във фирмата си

✓ Задължение за самоосигуряване на съдружник в ООД

 

Тези и още много казуси и техните експертни решения може да откриете в Наръчник за всеки ТРЗ служител 2016. Всеки отговор е позован на конкретен член от закона, представен практически и с името на експерта, дал решение на казуса.

 

Повече информация за продукта може да намерите тук:

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации