Ръководство за счетоводната политика и изготвянето на ГФО

На пазара вече ще откриете и най-новия продукт на счетоводна тематика, изготвен от експертите на РС Издателство и Бизнес Консултации - CD Счетоводната политика на моята фирма.

За да отговори на множеството запитвания на счетоводителите и големия им интерес по отношение на важността на счетоводната политика за фирмата, издателството създаде и пусна на пазара именно този наръчник.

Той събира в себе си коментарите на специалисти за причините предприятията да изготвят счетоводна политика, защо тя не бива да се пренебрегва и неглижира, какво е мястото й в годишния финансов отчет и как той да бъде изготвен бързо и безпроблемно.Освен важността на счетоводната политика за фирмата, не може да се пренебрегне и необходимостта от ясна информация как да се изготви тя и какви са нейните особености.

А в тази връзка кои са останалите елементи на годишния финансов отчет и как те да се изготвят в унисон с нея.

Всичко това ще откриете в  CD Счетоводната политика на моята фирма, подбрано и систематизирано от експерти в счетоводната област и съобразено с действащото законодателство.

Научете повече за него тук! 

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации