Специализирана абонаментна услуга: Портал Счетоводство

В повечето случаи, когато се спомене абонаментен продукт, първата асоциация е с периодични издания. Но счетоводството като дейност изисква бърза реакция, законосъобразни решения и перфектно познаване на всички изменения в нормативи, правила, уредби.


Не можете да бъдете 100% уверени, че ще получите отговор на всеки свой отделен въпрос, ако се доверите единствено на периодична литература. Тя може да Ви предложи много и качествена информация, съобразена с Вашите нужди, но не може да Ви предостави конкретно решение на Вашия частен проблем.

В отговор на нуждата именно от точно и подходящо решение на специфичните частни проблеми на всеки един счетоводител, е създаден и Портал Счетоводство.Като един специален по рода си продукт, събиращ в себе си достъпа до счетоводна литература, новини, законови промени и персонални консултации, Портал Счетоводство е инструмент, с чиято помощ се изключва нуждата от допълнително информационно осигуряване на счетоводителите.

Дистанционният достъп, липсата на носители – електронни или хартиени, позволява на всички абонирали се да се възползват от поместените над 400 въпроса и отговора, статиите, новините и персоналните консултации от място и по време, избрано от самите тях. Удобството на използване на сайта, включително и на мобилни устройства, се подчертава още повече и от неговия изчистен и елегантен дизайн.Ползите, които предлага на своите потребители Портал Счетоводство включват:

  • Набор от 12 персонални консултации при едногодишен абонамент;
  • 6 персонални консултации при шестмесечен абонамент;
  • Достъп до база от данни, включваща над 400 въпроса от сферите на счетоводството, данъчното облагане, данъка добавена стойност, регистрирането на фирми;
  • Навременно информиране за всички новости в счетоводното и данъчното законодателство;
  • Възможност за запознаване със съдържанието на статии, изготвени от експерти и свързани с важни тясно касаещи българските счетоводители теми; 
  • Комплект от инструменти, сред които модели документи, полезна информация за срокове за деклариране и плащане на данъчни задължения, специфично законодателство – на разположение винаги, когато са необходими.


Комбинирайки всички ползи на периодичната литература и експертните консултации, Портал Счетоводство предлага качествено нов тип услуга, позволяваща значителното снижаване на стреса в работата на счетоводителите, намаляваща разходите, необходими за поддържането на квалификацията им, подобряваща информираността им и професионалната им подготовка.
Своевременното публикуване на важни счетоводни новини и промени в Портала позволява той да служи като сигурен, бърз, навременен и надежден източник на информация непрекъснато. 

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации