ЗДДС + ППЗДДС 2017

Допълнени от над 100 страници решения по реални казуси от практиката.

Това Ви носи в над 700 страници най-новото печатно издание на РС Издателство и Бизнес Консултации "Лабиринтът ДДС - изход от заплетените казуси". 

Освен пълните и актуални към момента на издаване (август 2017 г.) законови текстове, в книгата ще намерите включени отговори на десетки въпроси относно ДДС, част от които са:

✓Регистрация по ЗДДС за българско дружество, предоставящо услуги за продължително време в Германия
✓Деклариране в система Интрастат на покупка на стоки от нерегистриран по ЗДДС доставчик от ЕС
✓Начисляване на ДДС за комисионна от посредническа услуга
✓Фактуриране на автосервизна услуга по смяна на резервна част на камион
✓Начисляване на ДДС при внос на семена от Румъния
✓Промяна на справка-декларация със сгрешени данни след отпадане на Приложение 6
✓Издаване на фактура за авансово плащане и отразяване в дневник за продажби и VIES-декларация
✓Начисляване на ДДС във фактура за продажба...и още много

Ще откриете и анализи относно:ЗДДС и приложението му при товарния транспорт
✓Прилагане на нулева ставка за доставки на свързани с внос услуги по чл. 36а от ЗДДС
✓Промените в ППЗДДС за 2017 г.
✓Понятие дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС съгласно промените от 01.01.2017 г. (проблеми и ограничения)
✓Понятие за недвижим имот и свързаност с недвижим имот съгласно промените в ЗДДС иРегламент ЕС/282/2011 в сила от 01.01.2017 г.

Целта на Издателството отново е да бъде максимално полезо за своите читатели, поради което всяко едно от готовите решения в сборника е максимално широкообхватно, позоваващо се на действащото законодателство и може да бъде приложено и във Вашата практика.


Повече за изданието ще намерите тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации