Изпълнение задълженията на Интрастат операторите - подготовка на данните и деклариране по система Интрастат

Това е темата на провелия се в края на миналия месец семинар, на който РС Издателство и Бизнес Консултации беше партньор.

Лектор на семинара бе един от големите специалисти в областта Красимир Иванов, директор „Дирекция Интрастат“ на НАП.

Модулите, които бяха разгледани и обсъдени по време на еднодневното събития, включваха:
✓Интрастат задължения и организация на тяхното изпълнение
✓Деклариране на стоки и движения на стоки
✓Информационна система Интрастат - логика, организация, работа със системата
✓Подготовка на данни на базата на практически казуси

Всеки участник имаше възможността да се включи в дискусията с въпрос от собствената си практика. 

Експертът обърна внимание на най-важното от практическа гледна точка, представи както важните законови изисквания и задължения, така и конкретни ситуации, с които работещите в сферата често се сблъскват. 


Бяха разгледани множество казуси, по които заедно - лектор и участници - търсиха и намериха решения, които да приложат и в собствената си дейност.

Участниците в семинара проявиха интерес и към изданията на РС Издателство и Бизнес Консултации - счетоводни, данъчни и ТРЗ наръчници и електронни книги на CD. Особен интерес предизвика Съветник: Данъци и такси на моята фирма – повече за него може да видите тук

Ако и Вие желаете да се включите в бъдещи обучения и семинари по интересни за Вас теми – запишете се за нашия бюлетин в полето в дясно и ще получавате навременни предложения за предстоящите такива.

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации