РС Издателство и Бизнес Консултации празнува своя 5-ти рожден ден със семинар на тема “Движение на стоки и услуги в ЕС - осчетоводяване и деклариране“

На 16 септември 2016 г. РС Издателство и Бизнес Консултации организира семинар, посветен на едни от темите, които най-често създават проблеми на счетоводителите - Вътреобщностна доставка на стоки (ВОД), Вътреобщностно придобиване (ВОП) и тристранни операции и Интрастат. Семинарът е по случай 5-тата годишнина на Издателството и ще се проведе в гр. Шумен.

Гост лектори ще бъдат двама доказани в областта специалисти – Елена Илиева - данъчен експерт с близо 10 години опит, съавтор на редица издания, един от водещите експерти в Портал Счетоводство и Красимир Иванов е - директор на дирекция Интрастат в ЦУ на НАП, гр. София. 

Всеки участник в семинара ще получи сертификат за участие, както и възможността да предложи за разглеждане и коментар ситуации, с които се е сблъсквал в собствената си практика.

През годините Издателството е организирало редица семинари и обучения в цялата страна. Това ще е първото подобно събитие за гр. Шумен. 

За повече информация и заявки за участие вижте тук>>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации