Труд и осигуряване в образованието - практически помощник

Eдни от темите, по които по традиция често постъпват въпроси в нашата редакция са ТРЗ и осигурителни въпроси от областта на училищната и академичната дейност. В отговор на това РС издателство и бизнес консултации представя книгата "ТРЗ в сферата на образованието - практическо ръководство".

\r\n

\r\n


В нея ви очакват катко нормативната уредба, така и експертни анализи, съвети и решения на практически казуси! Така Вие - практикуващите ТРЗ служители от образованието - ще имате сигурен помощник за правилна работа без грешки и глоби!

Какво включва ръководството:

❍Наредба за паричните обезщетения и помощите, изплащани от ДОО
❍Наредба 4 за нормиране и заплащане на труда
❍Резюме за колективен трудов договор за университет и други

\r\n

Експертни анализи като: Изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощите, изплащани от ДОО, в осиновяването на деца от 1 юли 2018 г. и в майчинство; Изменения във връзка с безработицата – нови срокове за изплащане на обезщетенията, нови правила, обезщетения; Преглед на измененията в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. и много други! 

Практически решения като: Признаване на трудов стаж; Платен отпуск на учители и академичен състав; Представително и работно облекло; Граждански договори; Взаимоспомагателна каса и много други! 

Не пропускайте да си осигурите експертните съвети и решения - с тях ще имате спокойна и уверена ТРЗ пракика в сферата на образованието!

Научете повече за иданието тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации