Практически решения в отрасловото счетоводство – вече достъпни в сферите на търговията, строителството, туризма и земеделието

Всеки проблем, възникващ в работата на счетоводителите, по своему е уникален. На какво се дължи това?

> На спецификата на самата фирма, в която работи счетоводителят – всяка е различна по своему, със своя дейност, сделки и партньорства. И най-вече със свой собствен шеф.
> На спецификата на законодателството в този момент – то се променя непрекъснато и онова, което е било в сила вчера, днес може да се окаже остаряло.
> На трудностите в тълкуването на нормативните документи  - в крайна сметка те представят правилата на теория, а проблемите пред счетоводителите се проявяват на практика.
> На конкретния отрасъл, в който упражнява дейност предприятието – защото всеки отрасъл има своите правила, разпоредби и стандарти.Всичко това прави решаването на сложните ситуации в счетоводството много трудно.

Причината е проста – ако не знаете как да процедирате, трябва да се обърнете за помощ към литературата, Интернет, познати, колеги, приятели. Да, тези източници могат да Ви дадат информация, но тя при всички случаи ще е разнопосочна. Още повече - нищо не Ви гарантира, че тази информация ще бъде приложима, защото все пак не всеки работи във фирма като Вашата – със същата сфера и специфика на дейността. И следователно не се е сблъсквал с Вашите казуси.

В тази сложна за счетоводителите ситуация, РС издателство и Бизнес Консултации подбра сред всички отрасли, четирите, предизвикващи множество сложни ситуации: търговията, строителството, туризма и земеделието. Именно в тези отрасли ние получаваме най-голям брой запитвания и оплаквания от неясноти. С помощта на тези запитвания и техните практически решения, съставихме четири ръководства, които да Ви бъдат от помощ при всяка трудност:

  • CD  Счетоводство в предприятия с търговска дейност, за което можете да научите повече тук!
  • CD Счетоводството в сферата на туризма, с което можете да се запознаете тук!
  • CD Счетоводство на строителните предприятия, за което ще прочетете още тук!
  • CD Счетоводство на земеделските производители, за което повече информация ще откриете тук!
Създадени специално за Вас, счетоводителите от търговските и строителните фирми, туроператорите и земеделските производители, практическите ръководства ще Ви осигурят:

  • Сигурност, че работите изрядно и съгласно действащото законодателство
  • Навременност, защото ще решавате проблемите без да губите време
  • Яснота какво изисква държавата от Вас от счетоводна гледна точка
  • Практически съвети от опитни експерти , с което ще си спестите „сухата” теория, която не решава проблемите Ви
  • Спокойствие, защото данъчните няма да имат причина да Ви глобят!

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации