Практически решения на проблемите с данъчното облагане и таксите: Бюлетин „Данъчно облагане и такси”

Данъчното законодателство подлежи на чести промени, което естествено затруднява работата на счетоводителите и предпоставя появата на много спорни въпроси, за чието решаване е необходима експертна помощ. С оглед да съдейства на счетоводителите именно в откриването на подобна помощ от специалисти, е създаден Бюлетин „Данъчно облагане и такси”. Бюлетин Данъчно облагане и такси

Като периодично специализирано четиво, той предлага на своите читатели ежемесечно набор от спорни и сложни случаи от ежедневната практика на счетоводителите, както и статии с променени и важни аспекти от данъчното законодателство. Продуктът се изготвя и изпраща с оглед да бъде на разположение преди предаването на данъчните документи, за да бъде в помощ навременно. Конкретно на своите читатели Бюлетин „Данъчно облагане и такси предлага” следното:

  • Специализирана информация от сферата на данъчното облагане и таксите, предоставена от 10 специалисти с дългогодишен професионален опит в областта;
  • Нов брой всеки месец, като във всеки брой са включени 10-12 отговора на общи и спорни казуси от реалната счетоводна практика;
  • Актуална информация, съобразена с промените в законодателната уредба.


Създаден изцяло, за да бъде полезен на счетоводителите в ежедневната им работа, за да подобри и обогати квалификацията и информираността им, Бюлетин „Данъчно облагане и такси” има за цел да предлага все по-високо и по-високо качество. С навлизането във втората година от издаването му, към екипа от експерти беше привлечен и Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, който предоставя на вниманието на читателите на бюлетина статии с любопитно и важно съдържание, съобразено с актуалната информация и промените в законодателството.Бюлетин „Данъчно облагане и такси” предглага на своите читатели едногодишен абонамент за актуална информация, трикове, интерпретации на закона, изцяло концентрирани около практиката на българските счетоводители.

Създателите на продукта и авторите му вярват, че той ще бъде от полза на професионалистите от счетоводната сфера в България и занапред.С цел максимално удобство и улесняване на читателите, Бюлетин „Данъчно облагане и такси” се доставя по куриер безплатно всеки месец до посочен от абониралите се адрес.

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации