ВОП, ВОД, тристранни операции – ключовите думи в новото издание „Движение на стоки и услуги в ЕС: осчетоводяване и деклариране“

Вдъхновени от десетките въпроси, които постъпват в редакцията всеки ден, експертите на РС Издателство и Бизнес Консултации събраха на едно най-важното от законодателството, практиката, задължителните срокове и изисквания и подготвиха най-новото електронно издание нa CD -  “Движение на стоки и услуги в ЕС: осчетоводяване и деклариране”.

Целта на изданието е да помогне да специалистите, които често изпитват затруднения при определянето дали в конкретен случай има или не ВОП или ВОД, посочени са общи и особени случаи, критерии за ВОП и ВОД, режим на ВОП и ВОД и т.н.

Разгледани са също верижните доставки и тристранните операции, като са посочени основни моменти, които експертите смятят, че създават най-големи обърквания в практиката.

Вече е налична и първата актуализация на изданието.

Част от съдържанието включва:

  • Документиране и начисляване на данъка;
  • Удостоверяване на обстоятелства;
  • Включване на доставките в отчетните регистри;
  • Корекция на данъка при липса на изискуемите документи;
  • Данъчен кредит и възстановяване;
  • Изправяне на грешки.


Повече за изданието можете да видите тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации