РС Издателство и Бизнес Консултации представя напълно нов абонаментен продукт в областта на данъчното облагане

Продължават изненадите по случай 5-тия рожден ден на РС Издателство и Бизнес Консултации. 

На проведения на 16 септември 2016 г. в Шумен семинар „Движение на стоки и услуги в ЕС - осчетоводяване и деклариране“, Издателстово представи напълно новия си абонаментен продукт, посветен на данъчното облагане – „Съветник: Данъци и такси на моята фирма“.

 Съветникът представлява папка (класьор) с над 200 страници формат А4 първоначално съдържание практически приложими съвети от експерти, законодателство, тълкувания, казуси и техните решения. Уникалното при този тип издание е възможността за актуализации. 


В момента Издателството предлага 3 типа абонамент на своите клиенти – за 6, 12 или 16 месеца. Актуализациите се получават всеки месец като нови страници с последните законови промени, експертни коментари по тях, нови казуси и решения. В Съветник: Данъци и такси на моята фирма ще откриете посочени важни срокове, модели на необходимите Ви документи, както и експертни инструкции за тяхното попълване. 

Само до края на м. септември всеки, заявил абонамент, получава възможност за неограничен брой консултации с данъчни експерти по конкретени практически проблеми. Консултациите се извършват по имейл или телефон. Периодът, през който може да се задават безплатно въпроси, се определя спрямо избрания абонамент. 

Съдържанието на Данъчния Съветник е разделено азбучно – всяка буква от азбуката отговаря на определена тема от областта на данъци и такси. В началото е поставен индекс, по който абониралите се за изданието могат да се ориентират, като всяка нова актуализация също идва с буква и номер, съответстващи на определена тема и коя по ред конкретно е тази статия. 

Ето и част от самото съдържание:

 • Доставки на стоки 
 • Доставки на услуги 
 • Данъчен кредит 
 • Специфични режими 
 • Документиране на доставките. Деклариране и плащане на данъка. Корекции на грешки 
 • Възстановяване на ДДС от ЕС 
 • Данъчен финансов резултат
 • Авансови вноски 
 • Сделки между свързани лица. Активи на предприятието, предоставени за лично потребление. Отклонение от данъчното облагане
 • Данъци, удържани и внасяни от платеца на дохода 
 • Облагане на ЕТ и приравнени на тях физически лица Необлагаеми доходи. Данъчни облекчения 
 • Данък върху превозните средства 
 • Интрастат 


Повече информация може да намерите тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации