Оценете служителите си бързо, лесно и напълно обективно

Десетки мениджъри и ръководители на HR отдели ежедневно са изправени пред нелеката задача да оценят персонала на съответната фирма или институция. И въпреки че в държавната администрация оценяването на служителите е задължително, а в частния сектор само препоръчително, това остава най-добрият начин за един ръководител да прецени полезността на всеки от подчинените си, да сравни оценката, която работникът дава на работата си с реалните му постижения.

 

С цел максимално съкръщаване времето за оценяване и улесняване на цялостния процес РС Издателство и Бизнес Консултации представя един нов и уникален за българския пазар продукт – Софтуер за Оценка на Служителите.

 

Софтуерът Ви предлага над 400 критерия за оценка в над 20 области на дейност. Имате възможност да добавяте и нови критерии. Веднъж въведени, софтуерът запаметява различните бланки за оценка. Програмата Ви позволява да оцените всеки един служител за по-малко от 5 минути, след което да му предоставите формуляра за оценка и мнение от негова страна.

 

Без купчини листове и часове, прекарани в попълването им, имате възможност да подготвите професионални и напълно обективни формуляри за оценка в рамките на минути. Софтуерът автоматично архивира създадените документи за лесна и бърза справка на резултатите.

 

Оценявайки служителите си, можете да сравните къде Вашето мнение се разминава с тяхното, да прецените качеството на работата на всеки работник и съответно да дадете своите коментари, наказания или поощрения. Софтуерът гарантира конфиденциалността на оценката, като може да сте сигурни, че тя ще бъде видяна само от тези, към които е предназначена.

 

И не на последно място, изготвяйки цялостна оценка на работата на служителите, Вие ще получите най-добра представа за добрите и лошите практики във фирмата, необходимостта от промяна и мотивация в работната среда на всяко звено или отделен служител.

 

Използването на Софтуера за Оценка на Служителите е изключително лесно и практически насочено. Веднъж генериран от отговорника по човешки ресурси, формулярът за оценка се предоставя на служителя и неговия началник за поставяне на оценки по избраните критерии. След попълване на формулярите и въвеждането им в приложението автоматично се генерират и резултатите от оценката.

 

Без повече колебания, съмнения в резултатите, постигнати с часове работа, лесно и практично оценете своя персонал с единствения на пазара Софтуер за Оценка на Служителите.

 

Повече информация за продукта може да намерите тук:

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации