Сборник осигуряване 2017 – КСО + ЗЗО в 1 издание

Осигуряването винаги е пораждало много казуси в практиката на ТРЗ служителите.

И няма как да бъде намерено решение на дори 1 от тях, ако не познаваме добре законодателството в областта.  Важно е и да се има предвид, че всяко решение на казус трябва да бъде на 100 % съобразено с действащите разпоредби – практиката по остаряли правила е повече от недопустима.

 

За работещите в сферата на осигуряването РС Издателство и Бизнес консултации обедини в едно текстовете на Кодекса на социалното осигуряване и Закон за здравното осигуряване е Сборник осигуряване 2017.

 

В изданието ще намерите пълните текстове на посочените законодателни разпоредби, актуални за 2017 г. Печатната книга е изключително удобна за бърза справка при нужда от консултация и проверка по даден член от кодекса или закона.


Повече за Сборника ще намерите тук >>

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации