Тайните на финансовите отчети разкрити в 100 въпроса и отговора

За всички, които се занимават с бизнес, е важно да разбират добре дейността на всяка структура в организацията им, да познават и умеят да използват информацията, която им предоставят анализите и докладите за работата на тези сфери. Това е от още по-голяма важност, когато става дума за финансовата информация в предприятието.

С оглед да осигури на собственици и мениджъри, които не са финансисти, оръжие, с което да разбират сложните финансови анализи, РС Издателство и Бизнес Консултации пуска на пазара CD Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора.

Съставен от Петър Петров, финансов и бизнес консултант с над 50000 часа практически опит, продуктът синтезира най-важната за предприемачите информация и я представя на ясен и разбираем език.

Изяснявайки как да анализирате финансовите отчети на своето предприятие, ще редуцирате в много голяма степен броя на неефективните и нерационалните финансови решения, ще намалите времето за реакция при сложни финансови ситуации, ще ограничите и стреса, който е сред основните виновници за неправилни преценки в бизнеса.

Със CD Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора ще разберете:

  • Какво е Счетоводен баланс и каква е структурата му?
  • Как Счетоводният баланс отразява управленските решения?
  • Какво е Отчет за приходите и разходите и как се отразява на управленските решения?
  • Как Отчета за собствения капитал отразява управленските решения?
  • Какво представлява Отчета за паричните потоци?
  • Защо е необходимо Приложението към финансовия отчет?
  • Каква е връзката между финансовите отчети?


Кой съставя и какво е съдържанието на Доклада за дейността и много други важни теми от финансовата сфера.

Повече информация за продукта ще научите тук!

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации