Семинар „Движение на стоки и услуги в ЕС – осчетоводяване и деклариране“ се проведе в гр. Шумен

ВОП, ВОД, тристранни операции и Интрастат бяха темите, по които участниците в проведения вчера семинар  „Движение на стоки и услуги в ЕС – осчетоводяване и деклариране“  имаха възможност да слушат експертни анализи и коментари. 

През първата част данъчният експерт Елена Илиева разгледа Вътреобщностното придобиване, Вътреобщностна доставка на стоки и тристранни операции. Понятията бяха обяснени както в тяхната теоретична част, така и с практически примери. Експерт Илиева отговори на десетки конкретни въпроси, зададени от участниците в семинара.

Втората част на семинара беше посветена на Интрастат. Гост лектор по темата беше Красимир Иванов – директор на дирекция Интрастат в ЦУ на НАП. Презентацията си експерт Иванов представи в две части. 


В началото беше представена теорията от областта на Интрастат, необходима на специалистите за извършване на дейността им. Във втората част на презентацията бяха поставени пред участниците за решаване редица казуси от практиката.  Идеята бе темата да бъде разгледана по един иновативен начин – не толкова като „суха“ теория, а от по-практически приложима гледна точка. Всеки участник имаше възможност да се включи в дискусията със свое мнение и гледна точка и така да разбере много по-добре същността на обсъжданите въпроси.


Семинарът приключи с раздаването на сертификати за участие и кратка почерпка, с която РС Издателство и Бизнес Консултации благодари на всички присъстващи за проявения интерес и участие в събитието. 

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации