Българско Списание за счетоводство в услуга на всички счетоводители

Ежедневните предизвикателства пред занимаващите се със счетоводство в професионалната им практика са много. А значимостта на компетентната и акуратна работа е изключително голяма и, поради това, съвсем естествено предизвиква стрес и тревоги. А стресът е сред основните предпоставки за грешки във всяка работа.

С оглед да се сведат неяснотите, проблемите и притесненията на българските счетоводители до минимум, екип от счетоводни експерт и производствени мениджъри разработи периодичен продукт Българско Списание за счетоводство.

българско списание за счетоводство

Списван с балансирано съдържание от практически казуси, съобразени с нормите, разпоредбите и промените на закона, и статии, касаещи важни и значими за всеки професионалист в счетоводната област, теми, Българското Списание за счетоводство отговаря на нуждата от специализирана периодична информация. На страниците на продукта неговите читатели могат да се запознаят с:

  • Актуални промени в счетоводното законодателство и експертни мнения;
  • Казуси от практиката на свои колеги и решенията на специалистите по отношение на тези казуси;
  • Важни икономически новини.


Сред ползите, които предлага Българско Списание за счетоводство са:

  • Предоставяне на достъп до информацията, от която се нуждаят в ежедневната си дейност българските счетоводители;
  • Предлагане на решения на наболели, спорни и сложни проблеми;
  • Предлагайки на едно място систематизирана, ясно формулирана и специално подбрана информация, съкращава чувствително времето за търсене на необходимите отговори и пояснения;
  • Грижа за навременната информираност по отношение на всичко, представляващо интерес в сферата на счетоводството;
  • Способства за предпазването от грешки в ежедневната работа, а така и от санкции.

Българско Списание за счетоводство предлага експертна помощ в една от сферите на дейност, в която се появява най-голяма нужда от специализирана литература. Изготвено с разбиране и за ограниченото време за реакция, с което разполагат българските счетоводители при среща със сложен проблем, то предоставя ясни и масимално изчерпателни отговори на спорни и често срещани казуси. Което позволява проблемите да бъдат решени навременно и всеки следващ от тях да бъде посрещан с по-малко стрес и по-добра подготовка.

С идеята Българското Списание за счетоводство да достига своите читатели по възможно най-удобния, лесен и навременен начин, то се доставя безплатно по куриер на посочен от абониралите се адрес.

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации