50 нюанса счетоводни отговори на казусите и от Вашата практика

Счетоводителите у нас вече имат още един практически помощник, с чиято помощ  да  улеснят вземането на решения по десетките заплетени казуси от практиката. Това е последното печатно счетоводно издание на РС Издателство и Бизнес Консултации –„50 нюанса счетоводство – експертни решения на въпросите, които всеки счетоводител задава“.

Практическият наръчник джобен формат включва 235 страници отговори на въпроси, зададени от практикуващи счетоводители.
Въпросите са разделени по теми:

  • Счетоводство
  • Данъчно облагане
  • ДДС


Всеки отговор е представен с името на експерта, разрешил казуса. Законовата обосновка присъства във всяко решение, а практическата насоченост позволява прилагането на готовия отговор и във Вашата собствена практика.

Казусите, включени в изданието, са свързани с осчетоводяване, практика по ЗДДФЛ и ЗДДС, ВОП и ВОД, счетоводни записвания и корекции, ГФО.

Повече относно съдържанието и конкретните въпроси, зададени от Ваши колеги – въпроси, пред които може би сте изправени и в този момент - вижте тук >> 

Други съобщения за пресатаПродуктите на РС – Издателство
и Бизнес Консултации